Skip to main content
THERMALPARK +421 944 383 486 , info@thermalparksirava.sk  |  Thermal ŠÍRAVA Hotel**** +421 940 600 944 , recepcia@thermalsirava.sk  |   Residence ŠÍRAVA*** +421 940 600 945 , apartmany@thermalsirava.sk
skcsendehuplruuk

Termálna voda

Geotermálna voda - prírodný zázrak sopečnej zeme Vihorlatského pohoria

Úvod

Voda používaná v bazénoch Thermalparku ŠÍRAVA je stará 6 - 10 tisíc rokov a prvý krát v terajšom zložení vytryskla po prehĺbení vrtu GTH-1 v roku 2012. Týmto počinom sa podarilo zvýšiť mineralizáciu vody a tým priamo aj zvýšiť priaznivé účinky geotermálnej vody z vrtu GTH-1 na ľudský organizmus.

Dôkladným porovnaním geotermálnej vody z vrtu v Kaluži s vodami z vrtov z neďalekých Sobraneckých kúpeľov je zrejmé, že majú takmer identické zloženie. Geotermálna voda z vrtu GTH-1 je svojím fyzikálno-chemickým a rádiologickým zložením podobná prírodnej liečivej vode využívanej v Sobraneckých kúpeľoch. Voda v týchto kúpeľoch sa využívala predovšetkým na liečbu kožných a reumatických ochorení.

História

Prvé písomné zmienky však siahajú až do roku 1336, keď sa prítomnosť zázračnej vody šírila ako dedinské povedačky. Prameň vraj objavil  paholok zemana, ktorý šiel do lesa na drevo pre svojho pána. Pri hľadaní v tuhej zime objavil pramienok divnej vody. Prečo divnej? Voda ani v takom počasí nebola zamrznutá. Dokonca bola teplá!

A tak sa objavil prameň, ktorý dedinčania nazývali horúci zázrak, nakoľko bol pre dedinčanov požehnaním. Prameň sa používal na súkromné účely niekoľko rokov. Pravdepodobne vznikom celoročných kaluží okolo prameňa dostala obec, v ktorej sa prameň nachádzal, názov Kaluža.

O prameni sa dozvedel aj gróf Imrich Sztáray, ktorý poveril doktora Ľudovíta Russaya pričlenením oblasti Kaluža  k Sobraneckým kúpeľom.Dnes, mnoho storočí potom, čo si prví zvedavci užívali horúci zázrak,  sa stal z pramienka teplej vody prameň údivu.

Veda

Na začiatku 21. storočia sa územie dnešného vrtu stalo predmetom intenzívneho výskumu. Inšpirácia a intelekt skúsených geológov viedli k priekopníckym objavom.

Už prvý vrt do hĺbky 594 metrov priniesol výsledky, ktoré naznačovali správnosť  dovtedy len teoretických výskumných metód.

Unikátne očakávania boli naplnené v roku 2005 prvými fyzikálno-chemickými rozbormi geotermálnej vody, ktoré realizovala spoločnosť GEOSLOVAKIA spol. s r.o.

Výsledky meraní

Vrt s geotermálnou vodou, ktorá sa nachádza priamo v bazénoch rezortu Thermal ŠÍRAVA je hlboký 940 metrov s výdatnosťou 4 l.s-1 a teplotou vody 40 °C.

Geotermálna voda pochádza z prostredia zvodnených vápencov a dolomitických brekcií a podľa rozborov je balneoterapeutická a stará 6 - 10 tisíc rokov.

Na základe fyzikálno-chemickej analýzy, geotermálna voda spĺňa podmienky vyhlášky č.100/2006 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (2,3,10) pre klasifikovanie ako veľmi vysoko mineralizovaná prírodná liečivá voda, nakoľko svojím zložením z balneomedicínskeho hľadiska obsahuje významné zložky, ktoré majú liečivý účinok a to najmä svojím obsahom monosulfánu – sírovodíka (do 8,408 mg/l), fluoridového iónu (do 3,28 mg.l-1), hydrouhličitanového iónu (1.342 mg.l-1), jodidového iónu (1,135 mg.l-1) a obsahom rozpustených látok (12.684 mg.l-1).

Podľa Balneologického posudku z 26.4.2014 na základe analýz z laboratórií GEOLAB s.r.o. a EKOLAB s.r.o. „ide o prírodnú minerálnu vodu, veľmi vysoko mineralizovanú, neutrálnu, chlóridovo - sodného typu, so zvýšeným obsahom hydrogén-uhličitanov, fluoridov, jodidov, sodíka, lítia a bóru. edná sa o vodu termálnu (32°C -39°C) a sírnu.“

Účinky vody na ľudské telo

Celotelovým kúpeľom pri teplote vody 38°C - 40°C a dĺžke trvania kúpeľa 20 minút je možné dosiahnuť výraznú relaxáciu svalstva a celkovú hyperémiu.

Účinok hypertermálneho kúpeľa sa liečebne využíva predovšetkým pri ochoreniach pohybového aparátu, ktoré sú sprevádzané zvýšeným svalovým napätím a bolesťou.

Hypertermálny kúpeľ pôsobí priaznivo aj pri chronických gynekologických chorobách a stavoch po operácií ženských pohlavných orgánov a pri liečbe ženskej sterility.

Ešte aj dnes skúmame a snažíme sa porozumieť pôvodu a blahodarným schopnostiam tejto vody, ktorá nemá svojím zložením obdobu. Priamo z úst našich dlhoročných zákazníkov sa dozvedáme o priaznivých účinkoch vody na človeka, ktoré si zatiaľ nevieme úplne vysvetliť. Dúfame, že pokrok vedy a budúce laboratórne skúmania objasnia príčiny týchto účinkov.